top

Víkendové dílny

Tvůrčí psaní Dany Emingerové

V roce 2018/19 pokračuje další série kurzů tvůrčího psaní, tentokrát hlavně dlouhodobých, které se budou konat buď ve čtvrtek v podvečer (od 21.9. od 17 do 20 h v Divadla Dobeška v keramice) nebo v pátek dopoledne (od 21.9. o 10 do 13 h ve Studiu Dobeška). Autorka několika úspěšných knih byla žákyní unikátních literárních seminářů Arnošta Lustiga, o němž napsala vtipnou knihu Živel Lustig. Vše, co ji tento světově proslulý spisovatel naučil, předává dál ve svých kurzech tvůrčího PSANÍ PODLE LUSTIGA. V červnu 2018 Dana prezentovala své kurzy v pořadu Všechnopárty: facebook.com/dana.emingerovapravdova/videos Více informací o desetidílných kurzech najdete zde: psani-podle-lustiga.cz/p/trimesicni-intenzivni-vyuka-vyberte-si

Dramatické kurzy, masáže, dopolední dílny pro školy, dětské narozeninové oslavy...

dale

Adresa:

Studio Dobeška, Nad Lomem

1770, 147 00 Praha 4

E: dobeska@divadlodobeska.cz

T: Marcela Burdová 728 834 326

T: Kateřina Burdová 774 817 066

kontakt

dobeska

Partneři

partneriNadace život umělce

Kulturní dění na Dobešce je podpořeno grantem Hlavního města Prahy.