top

Hudební kurzy

Kontakty

Pondělí

08:00 - 14:00 Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem

08:00 - 19:00 Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou

13:00 - 17:30 Klavír s Annou Hradeckou

13:00 - 19:00 Klavír s Kryštofem Suchým

15:00 - 18:00 Kytara pro děti 3-15 let s Kateřinou Jegorovovou

 

Úterý

08:00 - 19:00 Výuka hry na housle pro děti od 3 let s Janou Hrabaňovou

08:00 - 19:00 Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem

10:15 - 11:00 Hrátky s bubnem pro děti od 1 roku. Písničky, cvičení a tanečky pro celkový rozvoj smyslů,jemné a hrubé motoriky aj. s Marií L. Novotnou

11:00 - 14:00 Housle podle SUZUKI s Annou Dolečkovou

11:15 - 12:00 Hrátky s bubnem pro děti od 1 roku. Písničky, cvičení a tanečky pro celkový rozvoj smyslů,jemné a hrubé motoriky aj. s Marií L. Novotnou

13:00 - 18:00 Klavír a hlasová cvičení s Blankou Laurychovou

13:00 - 19:00 Klavír s Kryštofem Suchým

 

Středa

08:00 - 19:00 Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou

08:00 - 19:00 Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem

09:00 - 09:45 Malý muzikant pro děti od 1,5 do 4 let s Jarmilou Bezděkovou Mückovou

11:00 - 11:45 Malý muzikant pro děti od 1,5 do 4 let s Jarmilou Bezděkovou Mückovou

13:00 - 18:00 Klavír a hlasová cvičení s Blankou Laurychovou

13:00 - 19:00 Klavír s Kryštofem Suchým

 

Čtvrtek

08:00 - 09:00 Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem

08:00 - 19:00 Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou

13:00 - 19:00 Klavír s Kryštofem Suchým

14:00 - 18:00 Klavír s Annou Hradeckou

16:30 - 18:00 Housle podle SUZUKI s Annou Dolečkovou

 

Pátek

08:00 - 19:00 Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou

12:00 - 18:00 Klavír s Annou Hradeckou s Annou Hradeckou

12:00 - 18:00 Klavír s Kryštofem Suchým

 

Anna Dolečková

telefon: 723 342 491

Anna Hradecká

telefon: 604 626 276

Blanka Laurychová

telefon: 777 299 937

Jana Hrabaňová

telefon: 737 347 567

Jarmila Bezděková Mücková

telefon: 736 759 173

Jiří Sládek

telefon: 608 959 737

Kateřina Novotná Jegorovová

telefon: 776 774 205
e-mail: katerina.jegorovova@seznam.cz

Kryštof Suchý

telefon: 608 583 344

Marie L. Novotná

telefon: 736 537 019

Dramatické kurzy, masáže, dopolední dílny pro školy, dětské narozeninové oslavy...

dale

Adresa:

Studio Dobeška, Nad Lomem

1770, 147 00 Praha 4

E: dobeska@divadlodobeska.cz

T: Marcela Burdová 728 834 326

T: K. Neufussová 774 817 066

kontakt

dobeska

Partneři

partneriNadace život umělce

Kulturní dění na Dobešce je podpořeno grantem Hlavního města Prahy.